Prosklené fasády

Aliplast

Nabídka prosklených fasád od společnosti ALUCON PLUS s.r.o. vyrobených z profilů společnosti ALIPLAST.

Prosklené fasády

MC PASSIVE

Systém určený k provádění moderního opláštění budov jednoduchých i složitých tvarů se zvýšenými tepelnými požadavky.

Prosklené fasády

MC PASSIVE +

Systém určený k provádění moderního opláštění budov jednoduchých i složitých tvarů. Technická řešení systému rovněž umožňuje konstrukci skleněných střech, světlíků a skleněných prostorových konstrukcí.

Prosklené fasády

MC-WALL

MC-WALL Systém hliníkové stěny, který se skládá z vertikálních sloupků a horizontálních příček. Tento systém se vyznačuje velice dobrou nosností, která je podpořena doplňky z oceli. Systém je tepelně izolovaný. Systém je populární pro svůj vzhled a dnes se s ním stále častěji setkáváme na průmyslových budovách.

Prosklené fasády

MC-GLASS

MC-GLASS Velice podobný systém jako MC-WALL s tím rozdílem, že není tak flexibilní na venkovní ploše, kde není možno přimontovat žádné viditelné přídavné estetické elementy.

Prosklené fasády

Tanagra

Tanagra, tento systém je velice populární z toho důvodu, že jak na nosné sloupky, tak na příčky je použito stejných profilů, což jednoznačně zefektivňuje celkovou cenu celého systému. Délka profilů je individuální a plně se přizpůsobuje stavbě, na kterou jsou použity. Systém je samozřejmě velice dobře tepelně izolován.